logo
logo bip
Maj

UCHWAŁA NR 297/09 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 8 maja 2009 r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Konińskiego za I kwartał 2009 r.
UCHWAŁA NR 297/09
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO

z dnia 8 maja 2009 r.

w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Konińskiego za I kwartał 2009 r.

Na podstawie art. 14 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Sporządza się informację o wykonaniu budżetu Powiatu Konińskiego za I kwartał 2009 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Konińskiemu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Zarząd Powiatu:
1/ Stanisław Adam Bielik
2/ Małgorzata Waszak
3/ Halina Maria Lenartowicz
4/ Zenon Paszek
5/ Waldemar Józef Tubacki
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2009-05-13 14:09:01)
Lista wiadomości