logo
logo bip
Maj

UCHWAŁA NR 296/09 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 8 maja 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Konińskiego na 2009 rok
UCHWAŁA NR 296/09
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO

z dnia 8 maja 2009 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Konińskiego na 2009 rok

Na podstawie art. 186 ust.5 ustawy ż dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Załącznik do uchwały Nr 262/09 Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 12 lutego 2009 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków na 2009 r. zmieniony uchwałą Zarządu Powiatu Konińskiego Nr 286/09 z dnia 16 kwietnia 2009 r. otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 kwietnia 2009 r.

 

Zarząd Powiatu:
1/ Stanisław Adam Bielik
2/ Małgorzata Waszak
3/ Halina Maria Lenartowicz
4/ Zenon Paszek
5/ Waldemar Józef Tubacki
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2009-05-13 14:03:03)
Lista wiadomości