logo
logo bip
Maj

UCHWAŁA NR 295/09 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 8 maja 2009 r. w sprawie zatrudnienia kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Ślesinie
UCHWAŁA NR 295/09
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO

z dnia 8 maja 2009 r.

w sprawie zatrudnienia kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Ślesinie.

Na podstawie art.32 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.I592 z późn. zm), art.112 ust.7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz.728 tekst z późn. zm.) oraz art.22 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U z 2008 r. Nr 223, poz. 1458) uchwala się, co następuje:

§1

Zarząd Powiatu Konińskiego przenosi Panią Dagmarę Szymańską za Jej zgodą do pracy w Środowiskowym Domu Samopomocy w Ślesinie z dniem 01 czerwca 2009 r. i powierza Jej stanowisko kierownika tej jednostki.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Konińskiemu.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Zarząd Powiatu:
1/ Stanisław Adam Bielik
2/ Małgorzata Waszak
3/ Halina Maria Lenartowicz
4/ Zenon Paszek
5/ Waldemar Józef Tubacki
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2009-05-13 13:35:21)
Lista wiadomości