logo
logo bip
Maj

UCHWAŁA NR 294/09 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 8 maja 2009 r. w sprawie rozwiązania stosunku pracy
UCHWAŁA NR 294/09
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO

z dnia 8 maja 2009 r.

w sprawie rozwiązania stosunku pracy.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§1

1. W związku z przedłożonym wnioskiem przez Pana Tomasza Majewskiego Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Ślesinie, Zarząd Powiatu Konińskiego wyraża zgodę na rozwiązanie stosunku pracy z dniem 31 maja 2009 r.

2. Rozwiązanie stosunku pracy następuje na mocy porozumienia stron.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Konińskiemu.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Zarząd Powiatu:
1/ Stanisław Adam Bielik
2/ Małgorzata Waszak
3/ Halina Maria Lenartowicz
4/ Zenon Paszek
5/ Waldemar Józef Tubacki
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2009-05-13 13:33:41)
Lista wiadomości