logo
logo bip
Lipiec
UCHWAŁA NR 314/09 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 24 lipca 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Konińskiego na 2009 rok
UCHWAŁA NR 314/09
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO

z dnia 24 lipca 2009 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Konińskiego na 2009 rok

 

Na podstawie art. 186 ust.5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Załącznik do uchwały Nr 262/09 Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 12 lutego 2009 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków na 2009 r. zmieniony uchwałami Nr 286/09 z dnia 16 kwietnia 2009 r. oraz Nr 296/09 z dnia 8 maja 2009 r. otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 czerwca 2009 r.

 

Zarząd Powiatu:
1. Stanisław Adam Bielik
2. Małgorzata Waszak
3. Halina Maria Lenartowicz
4. Waldemar Tubacki
5. Zenon Paszek
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2009-08-05 10:59:28)
Lista wiadomości