logo
logo bip
Lipiec
UCHWAŁA NR 313/09 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie zmiany prognozy łącznej kwoty długu budżetu Powiatu Konińskiego
UCHWAŁA NR 313/09
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO

z dnia 24 lipca 2009 r.

w sprawie zmiany prognozy łącznej kwoty długu budżetu Powiatu Konińskiego.

 

Na podstawie art. 180 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Prognoza łącznej kwoty długu budżetu Powiatu Konińskiego stanowiąca załącznik Nr 4 do uchwały Nr 232/08 Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Powiatu Konińskiego na 2009 r. (zmieniona uchwałą Zarządu Powiatu Konińskiego Nr 268/09 z dnia 19 marca 2009 r., Nr 287/09 z dnia 16 kwietnia 2009 r.) otrzymuje nowe brzmienie, jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Konińskiemu.

§ 3

Uchwała wchodzi w Zycie z dniem podjęcia.

 

Zarząd Powiatu:
1. Stanisław Adam Bielik
2. Małgorzata Waszak
3. Halina Maria Lenartowicz
4. Waldemar Tubacki
5. Zenon Paszek
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2009-08-05 10:53:41)
Lista wiadomości