logo
logo bip
Lipiec
UCHWAŁA NR 3l2/09 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
UCHWAŁA NR 312/09
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO

z dnia 24 lipca 2009 r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 

Na podstawie art.9g ust.2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz.674 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§1

1. Powołuje się komisję egzaminacyjną w składzie:
1) Jerzy Drygiel - przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, przewodniczący komisji;
2) Krzysztof Paluszkiewicz - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, członek komisji;
3) Alojzy Kaczmarczyk - wicedyrektor szkoły, członek komisji;
4) Barbara Sadowska-Wierzbowska - ekspert, członek komisji;
5) Ewa Kierzkowska- Stochmal - ekspert, członek komisji;
dla Renaty Burdzińskiej - nauczyciela w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie.
2. Powołuje się komisję egzaminacyjną w składzie:
1) Jerzy Drygiel - przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, przewodniczący komisji;
2) Grażyna Pietruszewska - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, członek komisji;
3) Renata Szczepaniak - dyrektor szkoły, członek komisji;
4) Jarosław Świder - ekspert, członek komisji;
5) Jerzy Fijałkowski - ekspert, członek komisji;
dla Karoliny Zuchniak w Rychwale - nauczyciela w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rychwale
3. Powołuje się komisję egzaminacyjną w składzie:
1) Jerzy Drygiel - przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, przewodniczący komisji;
2) Barbara Maciejewska - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, członek komisji;
3) Ewa Wallis - wicedyrektor szkoły, członek komisji;
4) Superczyńska Ewa - ekspert, członek komisji;
5) Anna Piotrowska - Wągrocka - ekspert, członek komisji;
6) Elżbieta Sell - przedstawiciel związku zawodowego, członek komisji;
dla Sylwii Kwiatkowskiej - nauczyciela w Zespole Szkół Ekonomiczno - Usługowych w Żychlinie.
4. Powołuje się komisję egzaminacyjną w składzie:
1) Jerzy Drygiel - przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, przewodniczący komisji;
2) Barbara Maciejewska - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, członek komisji;
3) Ewa Wallis - wicedyrektor szkoły, członek komisji;
4) Barbara Sadowska- Wierzbowska - ekspert, członek komisji;
5) Maria Ciesielska-Ciupek - ekspert, członek komisji;
dla Krzysztofa Doleżko - nauczyciela w Zespole Szkół Ekonomiczno - Usługowych w Żychlinie
5. Powołuje się komisję egzaminacyjną w składzie:
11) Jerzy Drygiel - przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, przewodniczący komisji;
2) Barbara Maciejewska - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, członek komisji;
3) Ewa Wallis - wicedyrektor szkoły, członek komisji;
4) Wanda Gładysiak - ekspert, członek komisji;
5) Barbara Lewandowska-Szwarc - ekspert, członek komisji;
dla Agnieszki Marciniak - nauczyciela w Zespole Szkół Ekonomiczno - Usługowych w Żychlinie
6. Powołuje się komisję egzaminacyjną w składzie:
1) Jerzy Drygiel - przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, przewodniczący komisji;
2) Grażyna Pietruszewska - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, członek komisji;
3) Małgorzata Sobieraj - dyrektor placówki, członek komisji;
4) Anna Wojenko - ekspert, członek komisji;
5) Barbara Sypniewska - ekspert, członek komisji;
dla Agnieszki Średniawa - pedagoga w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ślesinie.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Konińskiemu.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Zarząd Powiatu:
1. Stanisław Adam Bielik
2. Małgorzata Waszak
3. Halina Maria Lenartowicz
4. Zenon Paszek
5. Waldemar Tubacki
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2009-08-05 10:46:04)
Lista wiadomości