logo
logo bip
Grudzień
UCHWAŁA NR 367/09 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 30 grudnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wynajmu części nieruchomości położonej w Koninie przy ul. Hurtowej 1
  UCHWAŁA NR 367/09
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO
z dnia 30 grudnia 2009 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wynajmu części nieruchomości położonej w Koninie przy ul. Hurtowej 1

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późno zm.) w związku z art. 11 ust. 1 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późno zm.) oraz §13 ust. 1 lit. d uchwały Nr XIXl95/08 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania (Dz. Urz. Woj. Wielkp. Nr 125, poz. 2300) uchwala się, co następuje:

§1

W § 1 uchwały Nr 550/06 z dnia 8 sierpnia 2006r. w sprawie wynajmu części nieruchomości położonej w Koninie przy ul. Hurtowej 1 wyrazy: ,,463,11 m2 (w tym: powierzchnia biurowa 363,44 m2, ciągi komunikacyjne 82,85 m2, sanitariaty 16,82m2)." zastępuje się wyrazami: ,,519,43m2 (w tym: powierzchnia biurowa 419,76m2 ciągi komunikacyjne 82,85 m2, sanitariaty 16,82m2)."

§2

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu i Sekretarzowi Powiatu.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2010 r.

 

Zarząd Powiatu:
1. Stanisław Adam Biełik
2. Małgorzata Waszak
3. Halina Maria Lenartowicz
4. Zenon Paszek
5. Waldemar Tubacki
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Halina Cholewjusz
  • Informacja opublikowana przez: Renata Jackowska (2010-01-12 12:43:58)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Renata Jackowska (2010-01-13 12:23:02)
Lista wiadomości