logo
logo bip
Grudzień
UCHWAŁA NR 365/09 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie opinii dotyczącej wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie skrzyżowania drogi gminnej Żdżary "Krągola,
  UCHWAŁA NR 365/09
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO
z dnia 30 grudnia 2009 r.

w sprawie opinii dotyczącej wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie skrzyżowania drogi gminnej Żdżary ­Krągola, gm. Stare Miasto w obrębie skrzyżowania z drogą DK 72.

 

Na podstawie art. 11 b ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008r. Nr 193, poz. 1194 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§1

Zarząd Powiatu Konińskiego opiniuje pozytywnie wniosek o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie skrzyżowania drogi gminnej Żdżary - Krągola, gm. Stare Miasto w obrębie skrzyżowania z drogą DK 72.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Zarząd Powiatu:
1. Stanisław Adam Biełik
2. Małgorzata Waszak
3. Halina Maria Lenartowicz
4. Zenon Paszek
5. Waldemar Tubacki

 

  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Halina Cholewjusz
  • Informacja opublikowana przez: Renata Jackowska (2010-01-12 12:30:34)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Renata Jackowska (2010-01-13 12:24:43)
Lista wiadomości