logo
logo bip
Grudzień
UCHWAŁA NR 363 /09 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany prognozy łącznej kwoty długu budżetu Powiatu Konińskiego
UCHWAŁA NR 363/09
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO
z dnia 30 grudnia 2009 r.
w sprawie zmiany prognozy łącznej kwoty długu budżetu Powiatu Konińskiego.
Na podstawie art.180 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Prognoza łącznej kwoty długu budżetu Powiatu Konińskiego stanowiąca załącznik Nr 4 do uchwały Nr 347/09 Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Powiatu Konińskiego na rok 2010 otrzymuje nowe brzmienie, jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Konińskiemu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Zarząd Powiatu:
1. Stanisław Adam Bielik
2. Małgorzata Waszak
3. Halina Maria Lenartowicz
4. Waldemar Tubacki
5. Zenon Paszek 

 

  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Halina Cholewjusz
  • Informacja opublikowana przez: Renata Jackowska (2010-01-12 09:08:16)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Renata Jackowska (2010-01-13 12:27:56)
Lista wiadomości