logo
logo bip
Grudzień
UCHWAŁA NR 362/09 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 30grudnia 2009 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na 2009 rok.
UCHWAŁA NR 362/09
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO
z dnia 30 grudnia 2009 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na 2009 rok.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.), art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) i § 11 pkt 2 uchwały Nr XXVI/134/08 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu Powiatu Konińskiego na rok 2009 uchwala się, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXVI/134/08 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu Powiatu Konińskiego na rok 2009 zmienionej uchwałą Rady Powiatu Konińskiego Nr XXVII/141/09 z dnia 20 lutego 2009 r., uchwałą Rady Powiatu Konińskiego Nr XXVIII/145/09 z dnia 31 marca 2009 r., uchwałą Rady Powiatu Konińskiego Nr XXIX/150/09 z dnia 28 kwietnia 2009 r., uchwałą Rady Powiatu Konińskiego Nr XXX/159/09 z dnia 30 czerwca 2009 r., uchwałą Rady Powiatu Konińskiego Nr XXXI/165/09 z dnia 31 sierpnia 2009 r., uchwałą Rady Powiatu Konińskiego Nr XXXII/168/09 z dnia 28 września 2009 r., uchwałą Rady Powiatu Konińskiego Nr XXXIII/172/09 z dnia 29 października 2009 r., uchwałą Rady Powiatu Konińskiego Nr XXXIV/177/09 z dnia 26 listopada 2009 r. oraz uchwałą Rady Powiatu Konińskiego Nr XXXV/182/09 z dnia 30 grudnia 2009 r. wprowadza się następujące zmiany:

1)    w załączniku Nr 2 do uchwały stanowiącym plan wydatków budżetu Powiatu Konińskiego dokonuje się następujących zmian:

a/    dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu powiatu na zadania własne między paragrafami w ramach rozdziału, jak niżej:

zmniejszenie:

dz.801,   r.80120,      § 3020      o kwotę  2.511,00 zł,

dz.801,   r.80120,      § 4110      o kwotę  78,00 zł,

dz.801,   r.80120,      § 4210      o kwotę  600,00 zł,

dz.801,   r.80120,      § 4360      o kwotę  80,00 zł,

dz.801,   r.80120,      § 4370      o kwotę  118,00 zł,

dz.801,   r.80120,      § 4410      o kwotę  800,00 zł,

zwiększenie:

dz.801,   r.80120,      § 4010      o kwotę  2.589,00 zł,

dz.801,   r.80120,      § 4240      o kwotę  1.532,00 zł,

dz.801,   r.80120,      § 4300      o kwotę  66,00 zł,

zmniejszenie:

dz.801,   r.80130,      § 4240      o kwotę  240,00 zł,

dz.801,   r.80130,      § 4270      o kwotę  536,00 zł,

dz.801,   r.80130,      § 4300      o kwotę  35,00 zł,

dz.801,   r.80130,      § 4370      o kwotę  207,00 zł,

dz.801,   r.80130,      § 4410      o kwotę  881,00 zł,

zwiększenie:

dz.801,   r.80130,      § 4210      o kwotę  1.899,00 zł,

zmniejszenie:

dz.852,   r.85218,      § 4370      o kwotę  145,00 zł,

zwiększenie:

dz.852,   r.85218,      § 4360      o kwotę  145,00 zł,

zmniejszenie:

dz.853,   r.85395,      § 4308      o kwotę  759,78 zł,

dz.853,   r.85395,      § 4309      o kwotę  40,22 zł,

zwiększenie:

dz.853,   r.85395,      § 4178      o kwotę  759,78 zł,

dz.853,   r.85395,      § 4179      o kwotę  40,22 zł,

zmniejszenie:

dz.854,   r.85406,      § 4300      o kwotę  580,00 zł,

zwiększenie:

dz.854,   r.85406,      § 4210      o kwotę  280,00 zł,

dz.854,   r.85406,      § 4740      o kwotę  300,00 zł,

zmniejszenie:

dz.854,   r.85410,      § 4300      o kwotę  27,00 zł,

dz.854,   r.85410,      § 4370      o kwotę  7,00 zł,

zwiększenie:

dz.854,   r.85410,      § 4210      o kwotę  34,00 zł,

zmniejszenie:

dz.921,   r.92195,      § 3040      o kwotę  9.200,00 zł,

dz.921,   r.92195,      § 4170      o kwotę  7.675,00 zł,

zwiększenie:

dz.921,   r.92195,      § 4300      o kwotę  15.875,00 zł,

dz.921,   r.92195,      § 4430      o kwotę  1.000,00 zł,

zmniejszenie:

dz.926,   r.92695,      § 4300      o kwotę  2.600,00 zł,

dz.926,   r.92695,      § 4430      o kwotę  918,00 zł,

zwiększenie:

dz.926,   r.92695,      § 4210      o kwotę  3.518,00 zł,

 

b/    dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu powiatu na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej między paragrafami w ramach rozdziału, jak niżej:

zmniejszenie:

dz.710,   r.71015,      § 4110      o kwotę  1.771,00 zł,

dz.710,   r.71015,      § 4120      o kwotę  482,00 zł,

dz.710,   r.71015,      § 4210      o kwotę  2.643,00 zł,

dz.710,   r.71015,      § 4270      o kwotę  496,00 zł,

dz.710,   r.71015,      § 4280      o kwotę  45,00 zł,

dz.710,   r.71015,      § 4360      o kwotę  406,00 zł,

dz.710,   r.71015,      § 4410      o kwotę  1.050,00 zł,

dz.710,   r.71015,      § 4430      o kwotę  479,00 zł,

dz.710,   r.71015,      § 4440      o kwotę  129,00 zł,

dz.710,   r.71015,      § 4550      o kwotę  910,00 zł,

dz.710,   r.71015,      § 4700      o kwotę  742,00 zł,

zwiększenie:

dz.710,   r.71015,      § 3020      o kwotę  4.628,00 zł,

dz.710,   r.71015,      § 4010      o kwotę  1.462,00 zł,

dz.710,   r.71015,      § 4020      o kwotę  883,00 zł,

dz.710,   r.71015,      § 4300      o kwotę  1.615,00 zł,

dz.710,   r.71015,      § 4750      o kwotę  565,00 zł,

zmniejszenie:

dz.852,   r.85203,      § 4110      o kwotę  1,00 zł,

dz.852,   r.85203,      § 4170      o kwotę  3.095,00 zł,

dz.852,   r.85203,      § 4370      o kwotę  148,00 zł,

dz.852,   r.85203,      § 4410      o kwotę  317,00 zł,

zwiększenie:

dz.852,   r.85203,      § 4210      o kwotę  3.551,00 zł,

dz.852,   r.85203,      § 4300      o kwotę  10,00 zł,

zmniejszenie:

dz.853,   r.85321,      § 4110      o kwotę  593,63 zł,

dz.853,   r.85321,      § 4120      o kwotę  95,02 zł,

zwiększenie:

dz.853,   r.85321,      § 4210      o kwotę  688,65 zł,

 

c/    dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu powiatu na porozumienia jednostek samorządu terytorialnego między paragrafami w ramach rozdziału, jak niżej:

zmniejszenie:

dz.853,   r.85321,      § 4110      o kwotę  186,43 zł,

dz.853,   r.85321,      § 4120      o kwotę  7,88 zł,

zwiększenie:

dz.853,   r.85321,      § 4210      o kwotę  194,31 zł,

zmniejszenie:

dz.853,   r.85333,      § 4110      o kwotę  2.400,00 zł,

zwiększenie:

dz.853,   r.85333,      § 4300      o kwotę  2.000,00 zł,

dz.853,   r.85333,      § 4360      o kwotę  400,00 zł,

 

2) załącznik Nr 3 do uchwały - Plan finansowy dotyczący realizacji zadań z zakresu  administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2009 rok otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Zarząd Powiatu:
1. Stanisław Adam Bielik
2. Małgorzata Waszak
3. Halina Maria Lenartowicz
4. Waldemar Tubacki
5. Zenon Paszek 
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Halina Cholewjusz
  • Informacja opublikowana przez: Renata Jackowska (2010-01-12 09:01:11)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Renata Jackowska (2010-01-13 12:08:10)
Lista wiadomości