logo
logo bip
Wrzesień
UCHWAŁA NR 216/O8 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 26 września 2008 r. w sprawie użyczenia nieruchomości
 
UCHWAŁA NR 216/O8
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO

z dnia 26 września 2008 r.

w sprawie użyczenia nieruchomości

Na podstawie art. 11. ust.4 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§1

Powiat Koniński oddaje w bezpłatne użyczenie Gminie Rychwał na okres trzech lat nieruchomość stanowiącą własność Powiatu Konińskiego nr dz. 316 o pow. 1,19 ha i nr dz. 404/1 o pow. 0,16 ha położoną w obrębie Gliny. Przedmiotowa nieruchomość stanowi ciąg drogi powiatowej nr 3248P K-25 - Łubiny - Gliny - granica powiatu (Zamęty) o długości 2, 258 km w tym 1,00 km o nawierzchni asfaltowej.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Konińskiemu.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Zarząd Powiatu:
1. Stanisław Adam Biełik
2. Małgorzata Waszak
3. Halina Maria Lenartowicz
4. Zenon Paszek
5. Waldemar Tubacki
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2008-09-30 11:21:23)
Lista wiadomości