logo
logo bip
Wrzesień
UCHWAŁA NR:215/08 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 26 września 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opinii dotyczącej zaliczenia niektórych nieruchomości stanowiących drogi na terenie gminy Sompolno do kategorii dróg gminnych
 
UCHWAŁA NR:215/08
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO

z dnia 26 września 2008 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie opinii dotyczącej zaliczenia niektórych nieruchomości stanowiących drogi na terenie gminy Sompolno do kategorii dróg gminnych.

 

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§1

W § 1 uchwały Nr 123/07 Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 26 października 2007 r. w sprawie opinii dotyczącej zaliczenia niektórych nieruchomości stanowiących drogi na terenie gminy Sompolno do kategorii dróg gminnych w pozycji „w miejscowości Lubstów" skreśla się numer działki ,,255/3" i dopisuje numer działki ,,255/30".

§2

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu:
1. Stanisław Bielik
2. Małgorzata Waszak
3. Zenon Paszek
4. Halina Maria Lenartowicz
5. Waldemar Tubacki
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2008-09-30 11:19:46)
Lista wiadomości