logo
logo bip
Wrzesień
UCHWAŁA NR 214/08 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 17 września 2008 r. w sprawie opinii dotyczącej pozbawienia odcinka drogi gminnej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 94/1, obręb (...)
UCHWAŁA NR 214/08
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO

 

z dnia 17 września 2008 r.

w sprawie opinii dotyczącej pozbawienia odcinka drogi gminnej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 94/1, obręb Lisiec Wielki, gmina Stare Miasto, dotychczasowej kategorii.

Na podstawie art. 10 ust. 2 w związku z art. 7 ust.2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§1

Zarząd Powiatu Konińskiego opiniuje pozytywnie pozbawienie dotychczasowej kategorii odcinka drogi gminnej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 94/1, obręb Lisiec Wielki, gmina Stare Miasto.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie.

 

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Zarząd Powiatu:
1. Stanisław Bielik
2. Małgorzata Waszak
3. Zenon Paszek
4. Halina Maria Lenartowicz
5. Waldemar Tubacki
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2008-09-18 14:25:52)
Lista wiadomości