logo
logo bip
Wrzesień
UCHWAŁA NR 213/08 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 17 września 2008 r. w sprawie opinii dotyczącej wniosku Wójta Gminy Wierzbinek o ustalenie lokalizacji drogi na działce nr 5092/2 w m. Racięcin
UCHWAŁA NR 213/08
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO

 

z dnia 17 września 2008 r.

w sprawie opinii dotyczącej wniosku Wójta Gminy Wierzbinek o ustalenie lokalizacji drogi na działce nr 5092/2 w m. Racięcin.

Na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. Nr 80, poz. 721, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§1

Zarząd Powiatu Konińskiego opiniuje pozytywnie wniosek Wójta Gminy Wierzbinek o ustalenie lokalizacji drogi na działce nr 5092/2 w m. Racięcin.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Zarząd Powiatu:
1. Stanisław Bielik
2. Małgorzata Waszak
3. Zenon Paszek
4. Halina Maria Lenartowicz
5. Waldemar Tubacki
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2008-09-18 14:23:53)
Lista wiadomości