logo
logo bip
Wrzesień
UCHWAŁA NR 212/08 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 17 września 2008 r. w sprawie opinii dotyczącej pozbawienia drogi Nr 2531C, na odcinku od miejscowości Zagajewice do drogi wojewódzkiej Nr 246 ( teren powiatu inowrocławskiego) kategorii drogi p
UCHWAŁA NR 212/08
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO

 

z dnia 17 września 2008 r.

w sprawie opinii dotyczącej pozbawienia drogi Nr 2531C, na odcinku od miejscowości Zagajewice do drogi wojewódzkiej Nr 246 (teren powiatu inowrocławskiego) kategorii drogi powiatowej.

Na podstawie art. 10 ust. 2 w związku z art. 6a ust.2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§1

Zarząd Powiatu Konińskiego opiniuje pozytywnie propozycję pozbawienia drogi Nr 2531 C, na odcinku od miejscowości Zagajewice do drogi wojewódzkiej Nr 246 (teren powiatu inowrocławskiego) kategorii drogi powiatowej.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Zarząd powiatu:
1. Stanisław Bielik
2. Małgorzata Waszak
3. Zenon Paszek
4. Halina Maria Lenartowicz
5. Waldemar Tubacki
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2008-09-18 14:20:54)
Lista wiadomości