logo
logo bip
Sierpień
UCHWAŁA NR 209/08 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 19 sierpnia 2008 r. w sprawie opinii dotyczącej zaliczenia niektórych dróg na terenie gminy Kleczew do kategorii dróg gminnych
UCHWAŁA NR 209/08
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO

z dnia 19 sierpnia 2008 r.

 

w sprawie opinii dotyczącej zaliczenia niektórych dróg na terenie gminy Kleczew do kategorii dróg gminnych.

 

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§1

Zarząd Powiatu Konińskiego opiniuje pozytywnie zaliczenie dróg, oznaczonych numerami ewidencyjnymi działek: 276 (obręb Jabłonka); 143/1 i 168/2 (obręb Genowefa); 127, 188 i 197 (obręb Janowo); 79 i 171 (obręb Kamionka); 84/1 i 84/3 (obręb Sławoszewek); 202 (obręb Izabelin); 65/2 (obręb Wielkopole); 291/4 (obręb Sławo szewek; 191/1 (obręb Nieborzyn) oraz 15/1, 15/2, 15/3, 15/4, 15/5, 15/6 i 217 (obręb Tręby) do kategorii dróg gminnych o

§2

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Zarząd Powiatu:
1. Stanisław Bielik
2. Małgorzata Waszak
3. Zenon Paszek
4. Halina Maria Lenartowicz
5. Waldemar Tubacki
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2008-08-27 14:21:43)
Lista wiadomości