logo
logo bip
Sierpień
UCHWAŁA NR 208/08 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 19 sierpnia 2008 r. w sprawie opinii dotyczącej zaliczenia drogi wewnętrznej, znajdującej się w obrębie ulicy PCK w Kole do kategorii dróg powiatowych
 
UCHWAŁA NR 208/08
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO

z dnia 19 sierpnia 2008 r.

 

w sprawie opinii dotyczącej zaliczenia drogi wewnętrznej, znajdującej się w obrębie ulicy PCK w Kole do kategorii dróg powiatowych.

Na podstawie art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§1

Zarząd Powiatu Konińskiego opiniuje pozytywnie zaliczenie drogi wewnętrznej, oznaczonej numerami ewidencyjnymi działek 99/2 i 113/1, w obrębie ulicy PCK w Kole do kategorii dróg powiatowych.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Zarząd Powiatu:
1. Stanisław Bielik
2. Małgorzata Waszak
3. Zenon Paszek
4. Halina Maria Lenartowicz
5. Waldemar Tubacki
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2008-08-27 14:19:45)
Lista wiadomości