logo
logo bip
Sierpień
UCHWAŁA NR 207/08 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 19 sierpnia 2008 r. w sprawie opinii dotyczącej pozbawienia niektórych ulic w Inowrocławiu kategorii dróg powiatowych
UCHWAŁA NR 207/08
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO

z dnia 19 sierpnia 2008 r.

w sprawie opinii dotyczącej pozbawienia niektórych ulic w Inowrocławiu kategorii dróg powiatowych.

 

Na podstawie art. 10 ust. 2 w związku z art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z późn.. zm.) uchwala się, co następuje:

§1

Zarząd Powiatu Konińskiego opiniuje pozytywnie pozbawienie kategorii drogi powiatowej ulicy Królowej Jadwigi - w całości oraz ulicy Św. Ducha - na odcinku od ulicy Rynek do ulicy 3 Maja w Inowrocławiu.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Zarząd Powiatu:
1. Stanisław Bielik
2. Małgorzata Waszak
3. Zenon Paszek
4. Halina Maria Lenartowicz    
5. Waldemar Tubacki
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2008-08-27 14:17:17)
Lista wiadomości