logo
logo bip
Sierpień
UCHWAŁA NR 206/08 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 19 sierpnia 2008 r. w sprawie zmiany prognozy łącznej kwoty długu budżetu Powiatu Konińskiego
UCHWAŁA NR 206/08
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO

z dnia 19 sierpnia 2008 r.

 

w sprawie zmiany prognozy łącznej kwoty długu budżetu Powiatu Konińskiego.

 

Na podstawie art. 180 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Prognoza łącznej kwoty długu budżetu Powiatu Konińskiego stanowiąca załącznik Nr 4 do uchwały Nr 125/07 Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Powiatu Konińskiego na 2008 r. otrzymuje nowe brzmienie, jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Konińskiemu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Zarząd Powiatu:
1. Stanisław Adam Bielik
2. Małgorzata Waszak
3. Halina Maria Lenartowicz
4. WaldemarTubacki
5. Zenon Paszek
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2008-08-27 14:10:59)
Lista wiadomości