logo
logo bip
Sierpień
UCHWAŁA NR 205/08 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 19 sierpnia 2008 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za I półrocze 2008 roku
UCHWAŁA NR 205/08
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO

z dnia 19 sierpnia 2008 r.

 

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za I półrocze 2008 roku.

Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.) oraz art. 198 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Zarząd Powiatu przedstawia Radzie Powiatu Konińskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za I półrocze 2008 roku, stanowiącą załącznik, c.d.1, c.d.2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu:
1. Stanisław Adam Bielik
2. Małgorzata Waszak
3. Halina Maria Lenartowicz
4. Waldemar Tubacki
5. Zenon Paszek
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2008-08-27 13:48:14)
Lista wiadomości