logo
logo bip
Sierpień
UCHWAŁA NR 204/ 08 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 8 sierpnia 2008 r. w sprawie użyczenia nieruchomości
 
UCHWAŁA NR 204/ 08
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO

z dnia 8 sierpnia 2008 r.

w sprawie użyczenia nieruchomości

Na podstawie art. 11 ust. 4 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§1

Powiat Koniński oddaje w bezpłatne używanie Gminie Rzgów na okres trzech lat nieruchomość stanowiącą własność Powiatu Konińskiego ozn. nr geodez. 129/1 o pow. 0,1609 ha położoną w obrębie Barłogi dla której urządzona jest w Sądzie Rejonowym w Koninie księga wieczysta nr KW KNiN/00073916/0. Przedmiotowa nieruchomość stanowi część drogi powiatowej nr 3237 P o długości 690 m od miejscowości Babia do miejscowości Dąbrowica.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Konińskiemu.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu:
1 Stanisław Adam Bielik
2. Małgorzata Waszak
3. Halina Maria Lenartowicz
4. Zenon Paszek
5. Waldemar Tubacki
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2008-08-14 13:03:04)
Lista wiadomości