logo
logo bip
Sierpień
UCHWAŁA NR 203/ 08 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 8 sierpnia 2008 r. w sprawie opinii dotyczącej pozbawienia drogi gminnej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerami 183/2, 183/3, 183/4 i 183/5, obręb Jabłonka gmina Kleczew (...)
 
UCHWAŁA NR 203/ 08
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO

z dnia 8 sierpnia 2008 r.

w sprawie opinii dotyczącej pozbawienia drogi gminnej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerami 183/2, 183/3, 183/4 i 183/5, obręb Jabłonka gmina Kleczew dotychczasowej kategorii.

Na podstawie art. 10 ust.2 w związku z art. 7 ust 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, z późn. zmianami) uchwala się co następuje:

§1

Zarząd Powiatu Konińskiego opiniuje pozytywnie pozbawienie kategorii drogi gminnej odcinka drogi oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerami 183/2, 183/3, 183/4 i 183/5, obręb Jabłonka, gmina Kleczew.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu:
1. Stanisław Adam Bielik
2. Małgorzata Waszak.
3. Halina Maria Lenartowicz
4. Zenon Paszek
5. Waldemar Tubacki
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2008-08-14 13:01:25)
Lista wiadomości