logo
logo bip
Sierpień
UCHWAŁA NR.202/08 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia g sierpnia 2008 r. w sprawie opinii dotyczącej pozbawienia drogi gminnej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 399, obręb Krągola, gmina Stare Miasto dotychczasowej kategorii
UCHWAŁA NR.202/08
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO

z dnia 8 sierpnia 2008 r.

w sprawie opinii dotyczącej pozbawienia drogi gminnej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 399, obręb Krągola, gmina Stare Miasto dotychczasowej kategorii.

Na podstawie art. 10 ust. 2 w związku z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§1

Zarząd Powiatu Konińskiego opiniuje pozytywnie pozbawienie kategorii drogi gminnej drogi oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 399, obręb Krągola, gmina Stare Miasto.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu:
1. Stanisław Adam Bielik
2. Małgorzata Waszak
3. Zenon Paszek
4. Halina Maria Lenartowicz
5. Waldemar Tubacki
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2008-08-14 12:59:28)
Lista wiadomości