logo
logo bip
Sierpień
UCHWAŁA NR 200/08 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 8 sierpnia 2008 r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Konińskiego za II kwartał 2008 r.
  UCHWAŁA NR 200/08
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO

z dnia 8 sierpnia 2008 r.

w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Konińskiego za II kwartał 2008 r.

Na podstawie art. 14 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Sporządza się informację o wykonaniu budżetu Powiatu Konińskiego za II kwartał 2008 r w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Konińskiemu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu.
1. Stanisław Adam Bielik
2. Małgorzata Waszak
3. Halina Maria Lenartowicz    
4. Waldemar Tubacki
5. Zenon Paszek
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2008-08-14 12:40:23)
Lista wiadomości