logo
logo bip
Grudzień
UCHWAŁA NR 253/08 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na 2008 rok
 
UCHWAŁA NR 253/08
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO

z dnia 18 grudnia 2008 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na 2008 rok.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.), art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) i § 11 pkt 2 uchwały Nr XIV/68/07 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu Powiatu Konińskiego na 2008 r. uchwala się, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XIV/68/07 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 17 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu Powiatu Konińskiego na 2008 rok zmienionej uchwałą Rady Powiatu Konińskiego Nr XVI/81/08 z dnia 20 lutego 2008 r., uchwałą Zarządu Powiatu Konińskiego Nr 157/08 z dnia 17 marca 2008 r., uchwałą Rady Powiatu Konińskiego Nr XVII/86/08 z dnia 31 marca 2008 r., uchwałą Rady Powiatu Konińskiego Nr XVIII/92/08 z dnia 24 kwietnia 2008 r., uchwałą Rady Powiatu Konińskiego Nr XIX/96/08 z dnia 28 maja 2008 r., uchwałą Rady Powiatu Konińskiego Nr XX/98/08 z dnia 30 czerwca 2008 r., uchwałą Rady Powiatu Konińskiego Nr XXI/100/08 z dnia 19 sierpnia 2008 r., uchwałą Rady Powiatu Konińskiego Nr XXII/111/08 z 26 września 2008 r. uchwałą Rady Powiatu Konińskiego Nr XXIII/115/08 z 30 października 2008 r. oraz  uchwałą Rady Powiatu Konińskiego Nr XXV/131/ 08  z dnia 28 listopada 2008 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku Nr 2 do uchwały stanowiącym plan wydatków budżetu Powiatu Konińskiego dokonuje się następujących zmian:

dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu powiatu na zadania własne między rozdziałami i paragrafami w ramach działu, jak niżej:

z m n i e j s z e n i e :

- dz. 750, r. 75019 o kwotę 6.000,00 zł,

w tym: § 4210 o kwotę 1.500,00 zł,

§ 4300 o kwotę 4.500,00 zł,

z w i ę k s z e n i e :

- dz. 750, r. 75020 o kwotę 6.000,00 zł,

w tym: § 4210 o kwotę 2.000,00 zł,

§ 4300 o kwotę 4.000,00 zł,

b/ dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu powiatu na zadania własne między paragrafami w ramach rozdziału, jak niżej:

z m n i e j s z e n i e :

- dz.600, r.60014, § 3020 o kwotę 3.000,00 zł,

- dz.600, r.60014, § 4270 o kwotę 68.000,00 zł,

- dz.600, r.60014, § 4360 o kwotę 2.000,00 zł,

- dz.600, r.60014, § 4370 o kwotę 1.000,00 zł,

- dz.600, r.60014, § 4410 o kwotę 4.000,00 zł,

- dz.600, r.60014, § 4440 o kwotę 3.481,00 zł,

z w i ę k s z e n i e :

- dz.600, r.60014, § 4210 o kwotę 35.000,00 zł,

- dz.600, r.60014, § 4260 o kwotę 5.000,00 zł,

- dz.600, r.60014, § 4300 o kwotę 41.481,00 zł,

z m n i e j s z e n i e :

- dz.750, r.75020, § 4270 o kwotę 2.000,00 zł,

- dz.750, r.75020, § 4430 o kwotę 39.900,00 zł,

- dz.750, r.75020, § 4480 o kwotę 2.000,00 zł,

- dz.750, r.75020, § 4740 o kwotę 1.000,00 zł,

- dz.750, r.75020, § 4750 o kwotę 3.000,00 zł,

z w i ę k s z e n i e :

- dz.750, r.75020, § 3020 o kwotę 100,00 zł,

- dz.750, r.75020, § 4210 o kwotę 6.800,00 zł,

- dz.750, r.75020, § 4240 o kwotę 1.000,00 zł,

- dz.750, r.75020, § 4260 o kwotę 14.000,00 zł,

- dz.750, r.75020, § 4300 o kwotę 20.000,00 zł,

- dz.750, r.75020, § 4360 o kwotę 6.000,00 zł,

z m n i e j s z e n i e :

- dz.801, r.80120, § 4240 o kwotę 21,00 zł,

- dz.801, r.80120, § 4260 o kwotę 1.151,00 zł,

- dz.801, r.80120, § 4280 o kwotę 8,00 zł,

- dz.801, r.80120, § 4360 o kwotę 63,00 zł,

- dz.801, r.80120, § 4370 o kwotę 79,00 zł,

- dz.801, r.80120, § 4740 o kwotę 163,00 zł,

z w i ę k s z e n i e :

- dz.801, r.80120, § 4210 o kwotę 547,00 zł,

- dz.801, r.80120, § 4300 o kwotę 53,00 zł,

- dz.801, r.80120, § 4410 o kwotę 618,00 zł,

- dz.801, r.80120, § 4700 o kwotę 50,00 zł,

- dz.801, r.80120, § 4750 o kwotę 217,00 zł,

z m n i e j s z e n i e :

- dz.854, r.85406, § 4210 o kwotę 2.130,00 zł,

- dz.854, r.85406, § 4240 o kwotę 1.692,00 zł,

- dz.854, r.85406, § 4280 o kwotę 480,00 zł,

- dz.854, r.85406, § 4350 o kwotę 500,00 zł,

z w i ę k s z e n i e :

- dz.854, r.85406, § 3030 o kwotę 308,00 zł,

- dz.854, r.85406, § 4300 o kwotę 360,00 zł,

- dz.854, r.85406, § 4370 o kwotę 500,00 zł,

- dz.854, r.85406, § 4410 o kwotę 480,00 zł,

- dz.854, r.85406, § 4750 o kwotę 3.154,00 zł,

c/ dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu powiatu na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej między paragrafami w ramach rozdziału, jak niżej:

z m n i e j s z e n i e :

- dz.700, r.70005, § 4590 o kwotę 451,00 zł,

z w i ę k s z e n i e :

- dz.700, r.70005, § 4300 o kwotę 301,00 zł,

- dz.700, r.70005, § 4610 o kwotę 150,00 zł,

 

z m n i e j s z e n i e :

- dz.710, r.71015, § 4270 o kwotę 409,00 zł,

- dz.710, r.71015, § 4300 o kwotę 2.723,00 zł,

- dz.710, r.71015, § 4410 o kwotę 343,00 zł,

- dz.710, r.71015, § 4550 o kwotę 730,00 zł,

- dz.710, r.71015, § 4700 o kwotę 600,00 zł,

- dz.710, r.71015, § 4740 o kwotę 61,00 zł,

 

z w i ę k s z e n i e :

- dz.710, r.71015, § 4210 o kwotę 1.366,00 zł,

- dz.710, r.71015, § 4750 o kwotę 3.500,00 zł,

2) załącznik Nr 3 do uchwały  -  Plan finansowy dotyczący realizacji zadań z zakresu

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2008 rok otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Zarząd Powiatu:
Stanisław Adam Bielik
Małgorzata Waszak
Halina Maria Lenartowicz
Waldemar Tubacki
Zenon Paszek
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2008-12-19 13:37:36)
Lista wiadomości