logo
logo bip
Grudzień
UCHWAŁA NR 246/08 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie
 
UCHWAŁA NR 246/08
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO

z dnia 11 grudnia 2008 r.

 

w sprawie upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie

Na podstawie art. 48 ust.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§1

Upoważnia się Panią Annę Matczak-Gaj - dyrektora Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie do przekazania środków pieniężnych na rzecz poszczególnych użytkowników działek gruntu szkolnego z tytułu szkód i strat w zakresie nasadzeń, jakie ponieśli na skutek realizacji inwestycji - budowy kompleksu boisk sportowych w ramach projektu „Moje boisko - Orlik 2012".

§2

Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiat:
1. Stanisław Adam Bielik
2. Małgorzata Waszak
3. Halina Maria Lenartowicz
4. Zenon Paszek
5. Waldemar Tubacki
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2008-12-15 10:33:59)
Lista wiadomości