logo
logo bip
Grudzień
UCHWAŁA NR 245/08 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany prognozy łącznej kwoty długu budżetu Powiatu Konińskiego
 
UCHWAŁA NR 245/08
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO

z dnia 11 grudnia 2008 r.

 

w sprawie zmiany prognozy łącznej kwoty długu budżetu Powiatu Konińskiego.

Na podstawie art. 180 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Prognoza łącznej kwoty długu budżetu Powiatu Konińskiego stanowiąca załącznik Nr 4 do uchwały Nr 125/07 Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Powiatu Konińskiego na 2008 r. (zmieniona uchwałą Zarządu Powiatu Konińskiego Nr 206/08 z dnia 19 sierpnia 2008 r., uchwałą Zarządu Nr 224/08 z dnia 20 października 2008 r. oraz uchwałą Zarządu Powiatu Konińskiego Nr 234/08 z dnia 13 listopada 2008 r.) otrzymuje nowe brzmienie, jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Konińskiemu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu:
1. Stanisław Bielik
2. Małgorzata Waszak
3. Zenon Paszek
4. Halina Maria Lenartowicz
5. Waldemar Tubacki
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2008-12-15 10:32:32)
Lista wiadomości