logo
logo bip
Grudzień
UCHWAŁA NR 243/08 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie opinii dotyczącej wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie (przebudowie) drogi gminnej - ul. Reja w miejscowośc
 
UCHWAŁA NR 243/08
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO

z dnia 11 grudnia 2008 r.

 

w sprawie opinii dotyczącej wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie (przebudowie) drogi gminnej - ulicy Reja w miejscowości Posada, gm. Kazimierz Biskupi.

Na podstawie art. 11 b ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008r. Nr 193, poz. 1194) uchwala się, co następuje:

§1

Zarząd Powiatu Konińskiego opiniuje pozytywnie wniosek Gminy Kazimierz Biskupi o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej - ulicy Reja w miejscowości Posada, gm. Kazimierz Biskupi.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu:
1. Stanisław Bielik
2. Małgorzata Waszak
3. Zenon Paszek
4. Halina Maria Lenartowicz
5. Waldemar Tubacki
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2008-12-15 10:25:14)
Lista wiadomości