logo
logo bip
Grudzień
UCHWAŁA NR 241/08 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania
 
UCHWAŁA NR 241/08
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO

z dnia 11 grudnia 2008 r.

 

w sprawie nieodpłatnego przekazania

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 i art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz 1592, z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XVIII/92/08 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na 2008 rok uchwala się, co następuje:

§1

Powiat Koniński przekazuje nieodpłatnie na rzecz Szkoły Muzycznej I i II Stopnia im. I.J. Paderewskiego w Koninie, ul. Al. 3 Maja, 5 klimatyzatorów ściennych zakupionych przez Starostwo Powiatowe w Koninie.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu, Naczelnikowi Wydziału Administracyjnego i Zamówień Publicznych oraz Naczelnikowi Wydziału Księgowości Starostwa Powiatowego w Koninie.

§3

Wykonanie uchwały winno nastąpić w terminie 30 dni od dnia wejścia jej w życie.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu:
1. Stanisław Adam Bielik
2. Małgorzata Waszak
3. Halina Maria Lenartowicz
4. Zenon Paszek
5. Waldemar Tubacki
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2008-12-15 10:19:59)
Lista wiadomości