logo
logo bip
Grudzień
UCHWAŁA NR 239/08 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 11 grudnia 2008r. w sprawie zaopiniowania projektu zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego
 
UCHWAŁA NR 239/08
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO

z dnia 11 grudnia 2008r.

 

w sprawie zaopiniowania projektu zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego.

Na podstawie art. 41 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§1

Postanawia się zaopiniować projekt zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego, zwracając uwagę na potrzebę skonkretyzowania zapisów projektu planu dotyczących perspektyw realizacji górnictwa odkrywkowego z uwagi na znaczenie tych regulacji dla systemu kształtowania ładu przestrzennego na terenie gmin powiatu konińskiego.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Naczelnikowi Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Koninie.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pouczenie: Na rozstrzygnięcie niniejsze służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 7 dni od dnia doręczenia.

 

Zarząd Powiatu:
1. Stanisław Adam Bielik
2. Małgorzata Waszak
3. Halina Maria Lenartowicz
4. Zenon Paszek
5. Waldemar Józef Tubacki
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2008-12-15 10:01:20)
Lista wiadomości