logo
logo bip
Czerwiec
UCHWAŁA NR 197/ 08 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie nadania tytułu honorowego "Zasłużony dla powiatu konińskiego"
UCHWAŁA NR 197/ 08
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO

z dnia 30 czerwca 2008 r.

w sprawie nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla powiatu konińskiego".

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806 i z 2007 r. Nr 173, poz. 1218) oraz § 1, § 6 ust. 4 Regulaminu przyznawania tytułu honorowego „Zasłużony dla powiatu konińskiego" stanowiącego załącznik do uchwały nr XXXVI/207/02 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie ustanowienia tytułu honorowego „Zasłużony dla powiatu konińskiego" uchwala się, co następuje:

§ 1

Nadaje się tytuł honorowy „Zasłużony dla powiatu konińskiego". Tytuł otrzymują:

1. Błażej Borowiec - dzielnicowy Zespołu Prewencji Posterunku Policji w Golinie, w uznaniu za zaangażowanie w działania podnoszące stan bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie konińskim oraz owocną współpracę z samorządem terytorialnym;

2. Anna Janiszewska - Janaszkiewicz - Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Koninie, w uznaniu za niekwestionowany wkład w rozwój kultury i jej propagowanie wśród dzieci i młodzieży powiatu konińskiego, za promowanie dorobku kulturalnego Ziemi Konińskiej oraz za owocną współpracę z samorządem powiatowym;

3. Joanna Jarek - pracownik Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu, działacz PCK, w uznaniu za wieloletnie wspieranie i propagowanie idei honorowego krwiodawstwa wśród mieszkańców powiatu konińskiego, zwłaszcza wśród młodzieży;

4. Maria Jesion - pracownik Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu, w uznaniu za wieloletnie wspieranie i propagowanie idei honorowego krwiodawstwa wśród mieszkańców powiatu konińskiego, zwłaszcza wśród młodzieży;

5. Henryk Grabarek - działacz społeczny, w uznaniu za zaangażowanie w działania na rzecz społeczności lokalnej powiatu konińskiego;

6. Jarosław Pawlaczyk - ekspert Sekcji Prezydialnej Kadr i Szkolenia oraz Kontroli Komendy Miejskiej Policji w Koninie, działacz społeczny, w uznaniu za wieloletnie zaangażowanie w działalność na rzecz społeczności powiatu konińskiego, za wkład w działania podnoszące stan bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie konińskim oraz owocną współpracę z samorządem terytorialnym;

7. Lidia Pokrant - pracownik administracyjny Komisariatu Policji w Kazimierzu Biskupim, w uznaniu za wkład w działania podnoszące stan bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie konińskim;

8. Krystyna Stasiak - działacz społeczny, w uznaniu za zaangażowanie w działania na rzecz społeczności lokalnej powiatu konińskiego;

9. Jolanta Tańczyn - pracownik Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu, działacz PCK, w uznaniu za wieloletnie wspieranie i propagowanie idei honorowego krwiodawstwa wśród mieszkańców powiatu konińskiego, zwłaszcza wśród młodzieży.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Konińskiemu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu:
1/ Stanisław Adam Bielik
2/ Małgorzata Waszak
3/ Halina Maria Lenartowicz
4/ Zenon Paszek
5/ Waldemar Józef Tubacki
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2008-07-23 11:12:37)
Lista wiadomości