logo
logo bip
Czerwiec
UCHWAŁA NR 196/08 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do podpisywania umów
UCHWAŁA NR 196/08
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO

z dnia 30 czerwca 2008 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia do podpisywania umów.

Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 - tekst jednolity z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§1

Upoważnia się Panią Małgorzatę Waszak - Wicestarostę Konińskiego do podpisywania umów w sprawie zakupów do kwoty stanowiącej równowartość 6000 EURO, związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Starostwa Powiatowego w Koninie.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Konińskiemu.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu:
1. Stanisław Adam Bielik
2. Małgorzata Waszak
3. Halma Mana Lenartowicz
4. Zenon Paszek
5. Waldemar Tubacki
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2008-07-23 11:08:35)
Lista wiadomości