logo
logo bip
Luty
UCHWAŁA NR 35/07 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie desygnowania delegata na Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia "Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych"
UCHWAŁA NR 35/07
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 13 lutego 2007 r.
 
w sprawie desygnowania delegata na Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia "Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych".
 
Na podstawie art. 32 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) uchwala się, co następuje:
 
§1
 
Zarząd Powiatu Konińskiego desygnuje na Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia "Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych" Krzysztofa Musiała - Sekretarza Powiatu Konińskiego.
 
§2
 
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Konińskiemu.
 
§3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Zarząd Powiatu:
1. Stanisław Bielik
2. Małgorzata Waszak
3. Halina Maria Lenartowicz
4. Zenon Paszek
5. Waldemar Tubacki
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2007-03-13 11:16:07)
Lista wiadomości