logo
logo bip
Luty
UCHWAŁA NR 31/07 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie do składania oświadczeń woli i zaciągnięcia zobowiązań finansowych w zakresie projektu "Gotowi na sukces"
UCHWAŁA NR 31/07
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 13 lutego 2007 r.
 
w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie do składania oświadczeń woli i zaciągnięcia zobowiązań finansowych w zakresie projektu "Gotowi na sukces" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006, Priorytet 1: Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej dla Działania 1.2 Perspektywy dla młodzieży Schemat a) Wspieranie młodzieży na rynku pracy.
 
            Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
 
§1
 
Upoważnia się Panią Wiesławę Matusiak- Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie do składania oświadczeń woli i zaciągnięcia zobowiązań finansowych w zakresie projektu "Gotowi na sukces" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006, Priorytet 1: Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej dla Działania 1.2 perspektywy dla młodzieży, Schemat a) Wspieranie młodzieży na rynku pracy.
 
§2
 
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Konińskiemu.
 
§3
 
Traci moc uchwała nr 524/06 Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 12 kwietnia 2006 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie do składania oświadczeń woli i zaciągnięcia zobowiązań finansowych w zakresie projektu "Gotowi na sukces" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 dla Działania 1.2
Perspektywy dla młodzieży Schemat a) Wspieranie młodzieży na rynku pracy.
 
§4
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Zarząd Powiaty:
1. Stanisław Adam Bielik
2. Małgorzata Waszak
3. Halina Maria Lenartowicz
4. Zenon Paszek
5. Waldemar Tubacki
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2007-03-13 11:15:36)
Lista wiadomości