logo
logo bip
Luty
UCHWAŁA NR 29/07 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 13 lutego 2007 roku w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora - Głównego Inżyniera Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie
UCHWAŁA NR 29/07
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO
z dnia 13 lutego 2007 roku
 
w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora - Głównego Inżyniera Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie
 
Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U z 2004 r. Nr 204, poz. 2086 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
 
§1
 
Upoważnia się Pana Antoniego Bąka - Zastępcę Dyrektora - Głównego Inżyniera Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie do załatwiania w imieniu Zarządu Powiatu Konińskiego spraw należących do jego kompetencji jako zarządcy drogi w tym do wydawania decyzji administracyjnych w przedmiotowym zakresie, w przypadku nieobecności Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie.
 
§2
 
Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Staroście Konińskiemu.
 
§3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Zarząd Powiatu:
1. Adam Bielik
2. Małgorzata Waszak
3. Halina Maria Lenartowicz
4. Zenon Paszek
5. Waldemar Tubacki
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2007-03-13 11:15:20)
Lista wiadomości