logo
logo bip
Grudzień
UCHWAŁA NR 13/06 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 29 grudnia 2006 r. zmieniająca uchwalę w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Konińskiego na 2006 rok
UCHWAŁA NR 13/06
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 29 grudnia 2006 r.
 
zmieniająca uchwalę w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Konińskiego na 2006 rok.
 
Na podstawie art. 186 ust.5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 249, poz. 2104 z późno zm.) uchwala się, co następuje:
 
§ 1
 
Załącznik do uchwały Nr 491/06 Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Konińskiego na 2006 r., zmieniony uchwałami Zarządu Powiatu Konińskiego Nr 504/06 z dnia 15 marca 2006 r., Nr 523/06 z dnia 12 kwietnia 2006 r., Nr 535/06 z dnia 11 maja 2006 r. ,Nr 553/06 z dnia 18 sierpnia 2006 r., Nr 566/06 z dnia 25 września 2006 r. i Nr 575/06 z dnia 20 października 2006 r. otrzymuje nowe brzmienie, jak w załączniku do niniejszej uchwały.
 
§ 2
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 29 grudnia 2006 r.
 
Zarząd Powiatu:
1. Stanisław Adam Bielik
2. Małgorzata Waszak
3. Halina Maria Lenartowicz
4. Waldemar Tubacki
5. Zenon Paszek
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2007-05-15 15:22:58)
Lista wiadomości