logo
logo bip
Grudzień
UCHWAŁA NR 3/06 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na utylizację sprzętu komputerowego stanowiącego mienie powiatu
UCHWAŁA NR 3/06
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 6 grudnia 2006 r.
 
w sprawie wyrażenia zgody na utylizację sprzętu komputerowego stanowiącego mienie powiatu.
 
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
 
§1
 
Zarząd Powiatu Konińskiego wyraża zgodę na utylizację sprzętu komputerowego stanowiącego mienie powiatu będącego w użytkowaniu Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie.
 
§2
 
Wykaz sprzętu stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
 
§3
 
Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Staroście Konińskiemu.
 
§4
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Zarząd Powiatu:
1. Stanisław Adam Bielik
2. Małgorzata Waszak
3. Halina Maria Lenartowicz
4. Zenon Paszek
5. Waldemar Józef  Tubacki
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2007-05-15 15:21:57)
Lista wiadomości