logo
logo bip
Grudzień
UCHWAŁA NR 2/06 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 6 grudnia 2006r. w sprawie wskazania dwóch członków Zarządu do podpisania umowy pożyczki
UCHWAŁA NR 2/06
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 6 grudnia 2006r.
 
w sprawie wskazania dwóch członków Zarządu do podpisania umowy pożyczki.
 
Na podstawie art. 194 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r., Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
 
§1
 
Upoważnia się Pana Stanisława Bielika - Starostę Konińskiego oraz Panią Małgorzatę Waszak - Wicestarostę Konińskiego do podpisania umowy pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn.: "Termomodemizacja budynku Starostwa Powiatowego w Koninie, Aleje 1 Maja 9".
 
§2
 
Wykonanie Uchwały powierza się Staroście Konińskiemu.
 
§3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Zarząd Powiatu:
1. Stanisław Adam Bielik
2. Małgorzata Waszak
3. Halina Maria Lenartowicz
4. Zenon Paszek
5. Waldemar Tubacki
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2007-05-15 15:21:52)
Lista wiadomości