logo
logo bip
Wrzesień
UCHWAŁA NR 447/l0 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 21 września 2010 r. w sprawie przyznania Nagrody Gospodarczej Powiatu Konińskiego za 2010 rok.
UCHWAŁA NR 447/10
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO

z dnia 21 września 2010 r.

 

w sprawie przyznania Nagrody Gospodarczej Powiatu Konińskiego za 2010 rok.

 

Na podstawie § 59 ust. 1 uchwały Nr XXXJ167/05 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie Statutu Powiatu Konińskiego (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2005r. Nr 125, poz. 3414) oraz § 2 ust. l i § 4 ust. 2 Regulaminu przyznawania Nagrody Gospodarczej Powiatu Konińskiego, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 63/03 Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 18 listopada 2003 r. w sprawie Nagrody Gospodarczej Powiatu Konińskiego uchwala się, co następuje:

 

§1

 

Przyznaje się Nagrodę Gospodarczą Powiatu Konińskiego za 2010 rok w kategorii:

"Za osiągnięcia ekonomiczne" firmie:

 

"Fabet" Spółka z o. o.. z siedzibą w Ślesinie.

"Metal-Bud" Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Pana Michała Mireckiego z Kleczewa.

 

"Za działalność na rzecz samorządów terytorialnych Powiatu Konińskiego" firmie:

 

Zakład Rzemieślniczy, Ślusarstwo, Instalatorstwo Wodno-Kanalizacyjne CO, Usługi Budowlane - Józef Rzepczak w Rychwale.

 

§2

 

Wykonanie Uchwały powierza się Staroście Konińskiemu.

 

§3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Zarząd Powiatu:
 1. Stanisław Adam Bielik
 2. Małgorzata Waszak
 3. Halina Maria Lenartowicz
 4. Zenon Paszek
 5. Waldemar Tubacki

 

 

 

 

 

 

 

  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: Renata Jackowska (2010-11-02 12:57:16)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Renata Jackowska (2010-11-02 12:57:16)
Lista wiadomości