logo
logo bip
Wrzesień
UCHWAŁA NR 444/10 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 21 września 2010 r. w sprawie opinii dotyczącej pozbawienia dróg w miejscowości Kaliska, gm. Wilczyn kategorii dróg gminnych.
UCHWAŁA NR 444/10
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO

z dnia 21 września 2010 r.

 

w sprawie opinii dotyczącej pozbawienia dróg w miejscowości Kaliska, gm. Wilczyn kategorii dróg gminnych.

 

Na podstawie art. 7 ust. 2 w związku z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115, z późno zm.) uchwala się, co następuje:

 

§1

 

Zarząd Powiatu Konińskiego opiniuje pozytywnie pozbawienie dróg oznaczonych numerami działek 129 i 17ó, położonych w miejscowości Kaliska, gm. Wilczyn kategorii dróg gminnych.

 

§2

 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie.

 

§3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Zarząd Powiatu:
 1. Stanisław Bielik
 2. Małgorzata Waszak
 3. Halina Maria Lenartowicz
 4. Zenon Paszek
 5. Waldemar Tubacki

 

  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: Renata Jackowska (2010-11-02 10:05:28)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Renata Jackowska (2010-11-02 10:05:28)
Lista wiadomości