logo
logo bip
Wrzesień
UCHWAŁA NR 443/10 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 21 września 2010 r. w sprawie opinii dotyczącej kategorii niektórych dróg na terenie gminy Stare Miasto.
UCHWAŁA NR 443/10
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO

z dnia 21 września 2010 r.

 

w sprawie opinii dotyczącej kategorii niektórych dróg na terenie gminy Stare Miasto.

 

Na podstawie art. 7 ust. 2 w związku z art. l O ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115, z późno zm.) uchwala się, co następuje:

 

§1

 

Zarząd Powiatu Konińskiego opiniuje pozytywnie:

1) pozbawienie drogi Nr 4671 relacji „od drogi powiatowej nr 3252P (Ostatki) do drogi krajowej nr 72 (Żdżary Kolonia)" kategorii dróg gminnych,

2) zaliczenie do kategorii dróg gminnych odcinka drogi relacji „od drogi powiatowej nr 3252P (Ostatki) do drogi krajowej nr 72 (Żdżary)".

 

§2

 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie.

 

§3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 Zarząd Powiatu:
 1. Stanisław Bielik
 2. Małgorzata Waszak
 3. Halina Maria Lenartowicz
 4. Zenon Paszek
 5. Waldemar Tubacki

 

 

  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: Renata Jackowska (2010-11-02 10:02:45)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Renata Jackowska (2010-11-02 10:02:45)
Lista wiadomości