logo
logo bip
Wrzesień
UCHWAŁA NR 442/10 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 21 września 2010 r. w sprawie opinii dotyczącej pozbawienia niektórych dróg na terenie Gminy Wierzbinek kategorii dróg gminnych.
UCHWAŁA NR 442/10
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO

z dnia 21 września 2010 r.

 w sprawie opinii dotyczącej pozbawienia niektórych dróg na terenie Gminy Wierzbinek kategorii dróg gminnych.

 

Na podstawie art. 7 ust. 2 w związku z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 19, poz. 115, z późno zm.) uchwala się, co następuje:

 

§1

 

Zarząd Powiatu Konińskiego opiniuje pozytywnie pozbawienie kategorii dróg gminnych następujących dróg na terenie Gminy Wierzbinek:

1) droga Nr 451022 relacji Krzyszkowice - Gaj na odcinku oznaczonym numerami działek: 62 (obręb Boguszyce), 46 (obręb Ostrowo), 247/3 (obręb Krzyszkowice)

w dotychczasowym jego przebiegu,

2) droga Nr 451028 relacji Boguszyce - Galczyce na odcinku oznaczonym numerami działek: 37/5, 71 i 262 (obręb Galczyce), 16,66 i 108 (obręb Ostrowo), 131 (obręb Zielonka)

w dotychczasowym jego przebiegu,

3) droga Nr 451029 relacji Ostrowo na odcinku oznaczonym numerami działek: 66, 89 oraz część działki 48 (obręb Ostrowo),

4) dróg, którym nie nadano numerów ewidencyjnych, a oznaczonych numerami działek:

a) część działki 48, 16, 103,36,22, 102 i 17/2 (obręb Ostrowo),

b) 170 (obręb Krzyszkowice),

c) 184, 135, 114,85,259 i 172 (obręb Galczyce),

d) 211(obręb Boguszyce),

e) 14 (obręb Zielonka).

 

§2

 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie.

 

§3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 Zarząd Powiatu:
 1. Stanisław Bielik
 2. Małgorzata Waszak
 3. Halina Maria Lenartowicz
 4. Zenon Paszek
 5. Waldemar Tubacki

 

 

  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: Renata Jackowska (2010-11-02 10:00:34)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Renata Jackowska (2010-11-02 10:00:34)
Lista wiadomości