logo
logo bip
Wrzesień
UCHWAŁA NR 441/10 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 21 września 2010r. w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowości Źółwieniec, gmina Ślesin.
UCHWAŁA NR 441/10
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO

z dnia 21 września 2010r.

w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowości Źółwieniec, gmina Ślesin.

Na podstawie art. 17 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717 z późno zm.) uchwala się, co następuje:

§1

Uzgadnia się projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowości Żółwieniec, gmina Ślesin.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Naczelnikowi Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Koninie.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pouczenie: Na rozstrzygnięcie niniejsze służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 7 dni od dnia doręczenia.

 

Zarząd Powiatu:
 1. Stanisław Adam Bielik
 2. Małgorzata Waszak
 3. Halina Maria Lenartowicz
 4. Zenon Paszek
 5. Waldemar Józef Tubacki

 

  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: Renata Jackowska (2010-11-02 09:57:41)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Renata Jackowska (2010-11-02 09:57:41)
Lista wiadomości