logo
logo bip
Wrzesień
UCHWAŁA NR 435 /10 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 21 września 2010 r. w sprawie nadania tytułu honorowego "Zasłużony dla powiatu konińskiego".
UCHWAŁA NR 435/10
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO

z dnia 21 września 2010 r.

 

w sprawie nadania tytułu honorowego "Zasłużony dla powiatu konińskiego".

 

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z późno zm.) oraz § 1, § 6 ust. 4 Regulaminu przyznawania tytułu honorowego "Zasłużony dla powiatu konińskiego" stanowiącego załącznik do uchwały nr XXXVI!207/02 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie ustanowienia tytułu honorowego ,,zasłużony dla powiatu konińskiego" uchwala się, co następuje:

§1

Nadaje się tytuł honorowy "Zasłużony dla powiatu konińskiego". Tytuł otrzymują:

1. Urszula Pękacz - pracownik Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie, w uznaniu za wieloletnią pracę na rzecz przeciwdziałania bezrobociu na Ziemi Konińskiej, szczególnie poprzez zaangażowanie w pozyskiwanie środków pozabudżetowych na to działanie;

2. Dariusz Sypuła - dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego im. C. K. Norwida w Koninie, w uznaniu za aktywną działalność na rzecz mieszkańców Ziemi Konińskiej, w szczególności za wkład w krzewienie sportu wśród młodego pokolenia mieszkańców powiatu konińskiego oraz za owocną pracę dydaktyczno-wychowawczą;

3. Ireneusz Szefliński - Powiatowy Inspektor Weterynaryjny, w uznaniu za zaangażowanie w popularyzacje wiedzy w zakresie hodowli zwierząt i nowoczesnych metod chowu, a także propagowanie szeroko rozumianej profilaktyki weterynaryjnej wśród rolników powiatu konińskiego;

4. Kazimierz Wróblewski - działacz OSP w Liścu Wielkim, w uznaniu za działalność na rzecz społeczności lokalnej powiatu konińskiego, za wspieranie inicjatyw społecznych i gospodarczych.

§2

 Wykonanie uchwały powierza się Staroście Konińskiemu.

§3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Zarząd Powiatu:
1/ Stanisław Adam Bielik
2/ Małgorzata Waszak
3/ Halina Maria Lenartowicz
4/ Zenon Paszek
5/ Waldemar Józef Tubacki
 
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: Renata Jackowska (2010-11-02 09:36:16)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Renata Jackowska (2010-11-02 09:36:16)
Lista wiadomości