logo
logo bip
Styczeń
UCHWAŁA NR 373/10 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 22 stycznia 2010r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Planu gospodarki odpadami dla Gminy Wilczyn"
UCHWAŁA NR 373/10
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO

 

z dnia 22 stycznia 2010r.

 

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Planu gospodarki odpadami dla Gminy Wilczyn"

 

Na podstawie art. 14 ust 12b oraz ust 13 ustawy o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. Nr 39 poz 251 z 2007r., ze zm.) uchwala się, co następuje:

 

§1

 

Przyjmuje się Sprawozdanie z realizacji "Planu gospodarki odpadami dla Gminy Wilczyn"

 

§2

 

Wykonanie Uchwały powierza się Staroście Konińskiemu

 

§3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Zarząd Powiatu:
1. Stanisław Adam Bielik
2. Małgorzata Waszak
3. Halina Maria Lenartowicz
4. Zenon Paszek

 

  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Halina Cholewjusz
  • Informacja opublikowana przez: Renata Jackowska (2010-03-22 14:52:04)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Renata Jackowska (2010-03-22 14:55:41)
Lista wiadomości