logo
logo bip
Styczeń
UCHWAŁA NR 371/10 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 22 stycznia 2010 r. w sprawie opinii dotyczącej zaliczenia niektórych nieruchomości gruntowych położonych na terenie gminy Kazimierz Biskupi do kategorii dróg gminnych.
UCHWAŁA NR 371/10
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO

 

z dnia 22 stycznia 2010 r.

 

w sprawie opinii dotyczącej zaliczenia niektórych nieruchomości gruntowych położonych na terenie gminy Kazimierz Biskupi do kategorii dróg gminnych.

 

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115, z późno zm.) uchwala się, co następuje:

 

§1

 

Zarząd Powiatu Konińskiego opiniuje pozytywnie zaliczenie nieruchomości gruntowych położonych na terenie gminy Kazimierz Biskupi, których wykaz stanowi załącznik do niniejszej uchwały, do kategorii dróg gminnych.

 

§2

 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie.

 

§3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Zarząd Powiatu:
I. Stanisław Bielik
2. Małgorzata Waszak
3. Zenon Paszek
4. Halina Maria Lenartowicz

 

  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Halina Cholewjusz
  • Informacja opublikowana przez: Renata Jackowska (2010-03-22 14:43:45)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Renata Jackowska (2010-03-22 14:43:45)
Lista wiadomości