logo
logo bip
Styczeń
UCHWAŁA NR 370/10 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia.22 stycznia 2010 r. w sprawie powierzenia przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego własnej jednostce organizacyjnej
UCHWAŁA NR 370/10
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO

z dnia.22 stycznia 2010 r.

 

w sprawie powierzenia przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego własnej jednostce organizacyjnej

 

Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późno zm.) w związku z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z późno zm.) uchwala się, co następuje:

 

§l

 

1.Powierza się Zarządowi Dróg Powiatowych w Koninie przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą "Przebudowa drogi powiatowej nr 3181 P Wilczo góra - Skulska Wieś na odcinku Wilczo góra - Wturek" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

2.Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie w tym postępowaniu działa jako pełnomocnik Powiatu Konińskiego.

 

§2

 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Konińskiemu.

 

§3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Zarząd Powiatu:

1. Stanisław Adam Bielik

2. Małgorzata Waszak

3. Halina Maria Lenartowicz

4. Zenon Paszek

 

  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Halina Cholewjusz
  • Informacja opublikowana przez: Renata Jackowska (2010-03-22 14:41:14)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Renata Jackowska (2010-03-22 14:41:14)
Lista wiadomości