logo
logo bip
Sierpień
UCHWAŁA NR 433/10 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 24 sierpnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wynajmu części nieruchomości położonej w Koninie przy ul. Hurtowej 1.
UCHWAŁA NR 433/10
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO

 

z dnia 24 sierpnia 2010 r.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie wynajmu części nieruchomości położonej w Koninie przy ul. Hurtowej 1.

 

Na podstawie art. 32 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późno zm.) oraz §13 ust. 1 lit. d uchwały Nr XIX/95/08 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich 'wydzierżawiania i wynajmowania (Dz. Urz. Woj. Wielkp. Nr 125, poz. 2300) uchwala się, co następuje:

 

§1

 

W § 1 uchwały Nr 550/06 z dnia 8 sierpnia 2006r w sprawie wynajmu części nieruchomości położonej w Koninie przy ul. Hurtowej 1 zmienionej uchwałą Nr 367/09 Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 30 grudnia 2009r. dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

,,3. Od dnia 1 września 2010r. wynająć Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Wielkopolskiego Oddziału Regionalnego w Poznaniu dodatkowe pomieszczenia mieszczące się na II piętrze budynku przy ul. Hurtowej 1 w Koninie o łącznej powierzchni 124,81 m2 w tym: 114,81 m2 pow. biurowej, 10 m2 sanitariatów - toalet."

 

§2

 

Wykonanie uchwały powierza się Naczelnikowi Wydziału Administracyjnego i Zamówień Publicznych i Naczelnikowi Wydziału Księgowości.

 

§3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Zarząd Powiatu:
1. Stanisław Bielik
2. Małgorzata Waszak
3. Halina Maria Lenartowicz
4. Zenon Paszek

 

  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: Renata Jackowska (2010-10-28 10:34:23)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Renata Jackowska (2010-10-28 10:34:23)
Lista wiadomości