logo
logo bip
Sierpień
UCHWAŁA NR 430/10 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 24 sierpnia 2010r. w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w miejscowości Stare Miasto, gmina Stare Miasto.
UCHWAŁA NR 430/10
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO

 

z dnia 24 sierpnia 2010r.

 

w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w miejscowości Stare Miasto, gmina Stare Miasto.

 

Na podstawie art. 17 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717 z późno zm.) uchwala się, co następuje:

 

§1

 

Uzgadnia się projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w miejscowości Stare Miasto, gmina Stare Miasto.

 

§2

 

Wykonanie uchwały powierza się Naczelnikowi Wydziału Architektury Budownictwa Starostwa Powiatowego w Koninie.

 

§3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Pouczenie: Na rozstrzygnięcie niniejsze służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 7 dni od dnia doręczenia.

 

 

Zarząd Powiatu:
1. Stanisław Bielik
2. Małgorzata Waszak
3. Halina Maria Lenartowicz
4. Zenon Paszek

 

  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: Renata Jackowska (2010-10-28 10:28:15)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Renata Jackowska (2010-10-28 10:28:15)
Lista wiadomości